Begär offert

Energieffektivisering

Energieffektivisera ditt hem

En tredjedel, så mycket av all den energi som vi förbrukar här i Sverige beräknas gå direkt till våra privata hushåll och största delen av denna mängden används vidare för att värma upp vår boyta. Genom att nyttja energin på ett smart och effektivt sätt kan man dels sänka sitt hems driftkostnader, men också slå ett slag för vår redan hotade miljö.

Känns det som att ditt hem slukar onödigt stora mängder energi ? Då kan vi hjälpa dig som bor i Stockholm med en energieffektivisering. Vi ser över ditt hems förutsättningar och tar fram en lösning för hur vi kan återvinna maximalt inom ditt hus. Vi börjar med att ta fram en diagnos över din energistatus idag genom att granska och bedöma dina nuvarande anläggningar och system. Efter vår diagnostisering presenterar vi de åtgärder vi anser är nödvändiga för dig och efter att du som kund fattat ditt beslut går vi vidare till att också genomföra dessa. Innan vi känner oss klara lämnar vi givetvis också över en långsiktig energiplan innehållandes alla åtgärder vi anser nödvändiga nu och för framtiden för att spara energi samt behövligt underhåll och tillsyn framöver.

Med lång erfarenhet och bred kunskap som elektriker har vi på Elenheten vad som krävs för att hjälpa er med att utnyttja varje liten watt i ert hem maximalt till både er och miljöns fördel. Nyfikna på att höra mer om vad energioptimeringen innebär eller vad vi kan göra för er i Stockholm? Hör av er så tar vi det vidare därifrån.