Takvärme, Stuprör och hängrännor

Genom åren har vi gjort hundratals takvärmearbeten och har serviceavtal med flera större fastighetsbolag. Vi använder oss uteslutande av marknadsledande fabrikat och har alla utbildningar som krävs för ett säkert arbete på tak.
Värmekablar är tillverkade för att se till att hängrännor och stuprör hålls fria från snö och is. De förhindrar ansamlingar av snö- och istappar som kan vara farliga om de skulle träffa en person när det faller ned från taket.

Elenheten installerar värmekabel och tillhörande styrsystem som gör att man kan slippa en hel del av den oron. Istappar bildas då värme från huset stiger upp genom taket och smälter snön underifrån. Smältvattnet sipprar ut över takkanten där det fryser till is igen. Hängrännor eller andra vattenavledningssystem är i sig inte till någon hjälp eftersom smältvattnet snabbt fryser till i dessa också. Droppe på droppe gör sedan att isen byggs på och istappar till slut bildas längs kanten. Den enkla och pålitliga lösningen för att bekymmersfritt ta sitt ansvar i snötider är för dig som fastighetsägare att installera eluppvärmning i vattenrännorna. Det håller rännor öppna och smältvattnet rinnande så att inte isen kan bildas.

Kontakta oss för mer info och kostnadsfri konsultation!

Elenheten hjälper er med

Projektering

CAD ritningar
Materialval
Installationsgenomgång
Dokumentation
Driftsättning av system
Utbildning med slutkund eller servicepartner