Referensarbeten

Nedan följer ett urval av våra avslutade arbeten vi tidigare gjort. Fler Referenser lämnas på begäran.

Tessinska Palatset

Generalentreprenad
Beställare: Ulvsunda Plåt AB
Slutkund: Statens Fastighetsverk

Kolbotten E5 & 6

Utförandeentreprenad
Rotarbete, lägenheter
Beställare: Byggtech AB
Slutkund: Ikano bostad AB

Kevinge strand

Totalentreprenad
Nyproduktion lägenheter
Beställare: PEAB
Slutkund: Alm

Fribergaskolan

Utförandeentreprenad
Om- & tillbyggnad av skola
Beställare: PEAB, Kungsfiskaren
Slutkund: Danderyds Kommun

Husby Träff

Totalentreprenad
Renovering av gemensamhetslokaler i Husby
Beställare: BYGGTECH AB
Slutkund: Svenska Bostäder

Hus 51

Klövern AB, Uppsala
Byggnad H51
Totalentreprenad
Beställare: HZ Bygg

Kv Riddaren

Utförandeentreprenad
3D-Fastighetsdelning
Beställare: BYGGTECH AB
Slutkund: Svenska Bostäder

Kv Hedvig 22 Etapp 1

Nyproduktion Bostäder
Totalentreprenad
Beställare: Byggpartner
Slutkund: Svenska Bostäder

Israels Ambassad

Utförandeentreprenad
Ombyggnation av g:a skogsinstitutet
Beställare: Aurea
Slutkund: Statens Fastighetsverk

Kv Fröfjärden

Totalentreprenad

Ombyggnad
Beställare: Aurea
Slutkund: AMF/migrationsverket

Kv Grågåsen

Utförandeentreprenad
Nybyggnad av förskola
Beställare: Aurea
Slutkund: Sisab

Kv Ekvecklaren

Nyproduktion LSS-Boende
Totalentreprenad
Beställare: Byggpartner
Slutkund: Huge

 

peab-300x40
ErlandssonByggnads_PMS serneke-logo-black soderbyggen_logo