Grundprislista & leveransvillkor 2017

Startavgift och timpris

När ELENHETEN AB åker till ett arbete tas en obligatorisk startavgift ut.

I denna startavgift ingår 2 timmars arbete, parkeringsavgift och resa till arbetsplatsen inom Stockholm och en 3mils radie. Startavgiften är densamma om det är 10min arbete eller 2 timmar. En lägsta debitering.

När startavgiften löpt ut debiteras timpris elektriker för varje startad timma.

Elenhetens ordinarie arbetstid är helgfri vardag mellan kl 07.00-16.00.

Alla priser är angivna i SEK.

Artikelnr Artikel exkl moms inkl moms ev ROT-pris
9912500 Startavgift inkl 2tim arbete, resa och park. 1200 1500 1050
9946000 Timpris ELEKTRIKER 470 587,50 411,25

ROT-Avdrag

OBS! Fr.o.m 1/1-2016 är ROT-avdraget sänkt till -30% av arbetskostnaden.

Eventuella ROT-avdrag görs direkt på fakturan. Information om ROT-avdrag finns på skatteverkets hemsida. Skatteverket.se

Om Skatteverket efter begäran inte medger, helt eller delvis, utbetalning av ROT-avdraget äger vi rätt att omgående fakturera Er återstående del av arbetskostnaden.

Material

Elenheten använder sig endast av materiel från ledande fabrikat och tillverkare. Vi köper våra varor från de största elgrossisterna (ELEKTROSKANDIA, SOLAR, AHLSELL, STOREL) och debiterar materiel enligt deras rek.prislistor.

Materiel som inte finns med i listan debiteras enligt självkostnad +20%.

Miljöavgifter, Sophantering, Återvinning

Elenheten tillhandahåller en miljösorteringstjänst där vi tar med oss förbrukat material och lämnar detta för källsortering och återvinning. Denna tjänst kostar från 250kr/säck och bidrar till ett renare samhälle.

Ansvar, ansvarstid

Elenheten AB lämnar alltid 2-års ansvarstid på produkter och installationer på utfört arbete om inget annat är överenskommet.

Elenheten frånsäger sig allt ansvar och lämnar inga garantier på materiel som inhandlats i egen regi.

Elenheten äger rätten att göra bedömning av tillhandahållet material och utrustning och ev neka installation om vi anser att materialet inte uppfyller gällande krav och rekomendationer.

Fakturering

Elenheten fakturerar kunden efter utfört arbete och ger en kredittid på 10 dagar till privatpersoner, 30dagar till företag.

Kreditprövning kan komma att ske vid belopp över 5000kr.

Fasta priser och lokala överenskommelser

Enl separata avtal och/eller offert.